Jojan L. Jonker - Reiki Master

In 1994 is Reiki op mijn pad gekomen waarmee ik verder de toekomst van mijn leven in zeilde. Ik was meteen enthousiast en realiseerde me al snel dat ik de roeping voelde om dit verder te verspreiden, om Reiki Master te worden wat in 1998 dan ook gebeurde.

Maar ... ik wilde er nog veel meer over weten en dat heeft geleid tot studie en verdieping in Reiki. Ik geef nu Reikicursussen in een vorm waarin veel van de opgedane kennis is verwerkt.  Een cursus Reiki is ingebed in een context van spiritualiteit en meer specifiek jouw spiritualiteit. 

Reiki is een leraar-leerling systeem. Dit betekent dat in principe iedere Reikibeoefenaar een lijn heeft die terugvoert naar de grondlegger van Reiki, Mikao Usui (1865-1926).  "Mijn lijn" is: Mikao Usui - Chujiro Hayashi - Hawayo Takata - Phyllis Furumoto - Arianne Groeneveld - Carina Verhoeve - Jojan Jonker. Hieruit zou je kunnen afleiden dat "mijn Reiki" het Reiki van Usui is, maar je kan ook zeggen dat het "Usui Shiki Ryoho" is zoals dat is doorontwikkeld door Takata en Furumoto. Gegeven de mix van jarenlange ervaring als beoefenaar, Reiki Master, en wetenschapper lijkt het me juister en neutraler om het simpelweg "Reiki" te noemen. Dit geeft ruimte en vrede om Reiki aan te bieden vrij van voorgestelde of opgelegde structuren. Vandaar "Reiki", zonder verdere labeling. Mooi toch?